ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 88 ถ.สุรศักดิ์1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 10 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับคุณครูชนุดม หวลอาลัย 03 พ.ค. 66
เข้าร่วมโครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา 03 พ.ค. 66
งานสงกรานต์ศรีมหาราชา และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2566 03 พ.ค. 66
????ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1-6 ,ม.2-3, ม 5-6 ประจำปีการศึกษา2566 30 มี.ค. 66
เรียกรายชื่อนักเรียนตามประกาศรายชื่อสำรอง 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสำรอง) 30 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป1-6 ชั้น ม.2-3 ชั้น ม.5-6 09 มี.ค. 66
ประกาศของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 03 มี.ค. 66
โครงการค่าคณิตศาสตร์ 27 ก.พ. 66
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
อยากเสนอรูปแบบวันพบผู้ปกครอง (1153/0) 25 มิ.ย. 59
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (949/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1119/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1166/0) 25 เม.ย. 58
สอบถาม การเปิดรับสมัคร นักเรียนครับ (1207/3) 07 ม.ค. 58
รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านโดยใช้แบบฝึกทักษะวง ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1583/0) 15 ก.ย. 57
รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1737/0) 13 ก.ย. 57
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนเพลงประกอบการสนทนาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2348/0) 04 ก.ย. 57
https://www.facebook.com/watrat88
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ


ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน