ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ (อ่าน 227) 14 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 314) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ รายงานตัวนักเรียนเก่า ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 448) 27 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง การปิดสถานศึกษา การรับผลการเรียน การมอบตัวนักเรียนใหม่แ (อ่าน 2032) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.๑-๖ ม.๒-๖ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 1725) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.๑ (อ่าน 679) 14 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.๔ (อ่าน 691) 14 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ท.วร. (อ่าน 37) 13 ส.ค. 62