ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 6) 10 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับคุณครูชนุดม หวลอาลัย (อ่าน 17) 03 พ.ค. 66
เข้าร่วมโครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา (อ่าน 6) 03 พ.ค. 66
งานสงกรานต์ศรีมหาราชา และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2566 (อ่าน 7) 03 พ.ค. 66
????ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1-6 ,ม.2-3, ม 5-6 ประจำปีการศึกษา2566 (อ่าน 14) 30 มี.ค. 66
เรียกรายชื่อนักเรียนตามประกาศรายชื่อสำรอง (อ่าน 19) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสำรอง) (อ่าน 15) 30 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป1-6 ชั้น ม.2-3 ชั้น ม.5-6 (อ่าน 19) 09 มี.ค. 66
ประกาศของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม (อ่าน 136) 03 มี.ค. 66
โครงการค่าคณิตศาสตร์ (อ่าน 24) 27 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 25) 27 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 24) 27 ก.พ. 66
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 31) 06 ก.พ. 66
โครงการปลุกจิตสำนึกเยาวชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 29) 02 ก.พ. 66