เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลง ท.วร. รวมใจ
 
            คำร้อง : นายภณ  ทิพย์เสน ทำนอง : นิ้ง  โปงลางสะออน
            ขับร้อง : อี๊ด  โปงลางสะออน
 
โรงเรียนแห่งนี้ตรงที่คือแหล่งความรู้ หล่อหลอมนำสู่ผู้นำด้านการศึกษา
มีคุณภาพ  มาตรฐานนั้นนำพา มุ่งพัฒนาสู่โรงเรียนรุ่งเรืองไกล
เห็นคุณค่ามรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้ำนำสมัย
สีเขียว-เหลือง โบกสะบัดพัดอวยชัย มีความหมายให้อดทนและทำดี
คือถนนเส้นทางไปสู่ฝัน ก้าวพร้อมกันเพื่อสิ่งที่มุ่งหมาย
แม้ปลายทางอยู่ไกลสักเพียงไหน อุปสรรคขวากหนามเท่าไรยากเย็นจะไปให้ถึง
ท.วร. รวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว สามัคคีแน่นเหนียวรวมเป็นพลัง
จะสรรค์สร้างแต่สิ่งดีเพื่อศักดิ์ศรีวิชาอันเลิศล้ำ ช่วยน้อมนำก้าวหน้าอนาคตไทย
 
 
เพลง โรงเรียนของฉัน
 
           คำร้อง : นายภน  ทิพย์เสน ทำนอง : นิ้ง  โปงลางสะออน
           ขับร้อง : อี๊ด  โปงลางสะออน
 
โรงเรียนของฉันวัดราษฎร์นิยมธรรม คือผู้นำศักดิ์ศรีมีสง่า
ท.วร. นามย่อแห่งปัญญา เลิศล้ำวิชาสอนให้เป็นคนดี
ท้องทะเลสดใสสวยงาม เลื่องลือนามถิ่นคนดีศรีราชา
อยากให้เธอนั้นลองเข้ามา ให้เห็นกับตาว่างดงามเพียงใด
เขียว-เหลือง เรืองรอง ผ่องเจริญเพลิดเพลินหัวใจ
ชี้ทางไปสู่ฝัน เพื่อวันดีดีและสดใส
หากวันใดที่เธอได้ดี ที่ตรงนี้สุดภาคภูมิใจ
หากเธอล้มเธออย่าพึ่งท้อใจ ยังจำได้ไหมที่ตรงนี้... วัดราษฎร์นิยมธรรม