ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 63 ถึง 11 มี.ค. 65 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์