Welcome to Watratniyomtum muicipal School
News
30/03/2022
28/03/2022
25/03/2022
18/03/2022
03/03/2022
28/02/2022
21/02/2022
17/02/2022
09/02/2022
01/11/2021
Activity
Webboard
Topic Date
อยากเสนอรูปแบบวันพบผู้ปกครอง (909/0) 25 มิ.ย. 59
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (753/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (883/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (936/0) 25 เม.ย. 58
สอบถาม การเปิดรับสมัคร นักเรียนครับ (928/3) 07 ม.ค. 58
รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านโดยใช้แบบฝึกทักษะวง ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1334/0) 15 ก.ย. 57
รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1435/0) 13 ก.ย. 57
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนเพลงประกอบการสนทนาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2129/0) 04 ก.ย. 57
https://www.facebook.com/watrat88
รับเรื่องร้องเรียน
Link

รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
Administrators
Username
Password
Forgot password