Welcome to Watratniyomtum muicipal School
News
29/06/2020
27/05/2020
20/03/2020
20/03/2020
14/02/2020
14/02/2020
13/08/2019
Activity
Webboard
Topic Date
อยากเสนอรูปแบบวันพบผู้ปกครอง (685/0) 25 มิ.ย. 59
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (480/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (606/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (696/0) 25 เม.ย. 58
สอบถาม การเปิดรับสมัคร นักเรียนครับ (667/3) 07 ม.ค. 58
รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านโดยใช้แบบฝึกทักษะวง ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1107/0) 15 ก.ย. 57
รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1170/0) 13 ก.ย. 57
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนเพลงประกอบการสนทนาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (1704/0) 04 ก.ย. 57
รับเรื่องร้องเรียน
LinkAdministrators
Username
Password
Forgot password