Welcome to Watratniyomtum muicipal School
News
06/02/2023
02/02/2023
05/01/2023
09/09/2022
09/09/2022
30/03/2022
28/03/2022
25/03/2022
18/03/2022
03/03/2022
Webboard
Topic Date
อยากเสนอรูปแบบวันพบผู้ปกครอง (1075/0) 25 มิ.ย. 59
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (893/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1053/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1107/0) 25 เม.ย. 58
สอบถาม การเปิดรับสมัคร นักเรียนครับ (1119/3) 07 ม.ค. 58
รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านโดยใช้แบบฝึกทักษะวง ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1511/0) 15 ก.ย. 57
รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1629/0) 13 ก.ย. 57
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนเพลงประกอบการสนทนาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2297/0) 04 ก.ย. 57
https://www.facebook.com/watrat88
รับเรื่องร้องเรียน
Link

ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
Administrators
Username
Password
Forgot password