Welcome to Watratniyomtum muicipal School
News
10/05/2023
03/05/2023
03/05/2023
03/05/2023
30/03/2023
30/03/2023
30/03/2023
09/03/2023
03/03/2023
27/02/2023
Webboard
Topic Date
อยากเสนอรูปแบบวันพบผู้ปกครอง (1153/0) 25 มิ.ย. 59
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (949/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1119/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1167/0) 25 เม.ย. 58
สอบถาม การเปิดรับสมัคร นักเรียนครับ (1207/3) 07 ม.ค. 58
รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านโดยใช้แบบฝึกทักษะวง ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1583/0) 15 ก.ย. 57
รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1737/0) 13 ก.ย. 57
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนเพลงประกอบการสนทนาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2348/0) 04 ก.ย. 57
https://www.facebook.com/watrat88
รับเรื่องร้องเรียน
Link


ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
Administrators
Username
Password
Forgot password