ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 88 ถ.สุรศักดิ์1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 06 ก.พ. 66
โครงการปลุกจิตสำนึกเยาวชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2565 02 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถมศึกษา 05 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 09 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม เรื่อง ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (วันที่ 15-16 กันยายน 2565) 09 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง ขอให้รักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรอง มามอบตัว 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา 2565 28 มี.ค. 65
รายงานผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 25 มี.ค. 65
ขอแจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564 18 มี.ค. 65
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายเอกชัย สาโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 03 มี.ค. 65
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
อยากเสนอรูปแบบวันพบผู้ปกครอง (1075/0) 25 มิ.ย. 59
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (893/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1053/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1107/0) 25 เม.ย. 58
สอบถาม การเปิดรับสมัคร นักเรียนครับ (1119/3) 07 ม.ค. 58
รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านโดยใช้แบบฝึกทักษะวง ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1511/0) 15 ก.ย. 57
รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1629/0) 13 ก.ย. 57
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนเพลงประกอบการสนทนาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2297/0) 04 ก.ย. 57
https://www.facebook.com/watrat88
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน