ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(มีการแบ่งกลุ่มเรียน ในระดับสายชั้นอนุบาล 2 -3 สายชั้นประถมศึกษา และสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเว้นสายชั้น อนุบาล 1 และมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าชั้นเรียนตามปกติ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 531 ครั้ง