ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 6) 10 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับคุณครูชนุดม หวลอาลัย (อ่าน 17) 03 พ.ค. 66
เข้าร่วมโครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา (อ่าน 6) 03 พ.ค. 66
งานสงกรานต์ศรีมหาราชา และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2566 (อ่าน 7) 03 พ.ค. 66
????ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1-6 ,ม.2-3, ม 5-6 ประจำปีการศึกษา2566 (อ่าน 14) 30 มี.ค. 66
เรียกรายชื่อนักเรียนตามประกาศรายชื่อสำรอง (อ่าน 19) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสำรอง) (อ่าน 15) 30 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป1-6 ชั้น ม.2-3 ชั้น ม.5-6 (อ่าน 19) 09 มี.ค. 66
ประกาศของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม (อ่าน 136) 03 มี.ค. 66
โครงการค่าคณิตศาสตร์ (อ่าน 24) 27 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 25) 27 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 24) 27 ก.พ. 66
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 31) 06 ก.พ. 66
โครงการปลุกจิตสำนึกเยาวชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 29) 02 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถมศึกษา (อ่าน 166) 05 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 344) 09 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม เรื่อง ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (วันที่ 15-16 กันยายน 2565) (อ่าน 329) 09 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง ขอให้รักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรอง มามอบตัว (อ่าน 462) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 552) 28 มี.ค. 65
รายงานผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 458) 25 มี.ค. 65
ขอแจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 428) 18 มี.ค. 65
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายเอกชัย สาโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม (อ่าน 408) 03 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 542) 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 575) 21 ก.พ. 65
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 558) 17 ก.พ. 65
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 507) 09 ก.พ. 65
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน) (อ่าน 578) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง การเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ (อ่าน 465) 28 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม เรื่องกำหนดวันเปิดเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา (อ่าน 405) 21 ต.ค. 64
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ประกาศงดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) ทุกระดับชั้น ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 391) 20 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม เรื่อง ขอเปลี่ยนรูปแบบการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดการรับเงินตามเอกสารที่แนบมานี้ (อ่าน 505) 05 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่องขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (อ่าน 459) 03 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ (อ่าน 713) 14 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 787) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ รายงานตัวนักเรียนเก่า ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 899) 27 พ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.๑-๖ ม.๒-๖ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 2279) 20 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง การปิดสถานศึกษา การรับผลการเรียน การมอบตัวนักเรียนใหม่แ (อ่าน 2558) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.๑ (อ่าน 1045) 14 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.๔ (อ่าน 1166) 14 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ท.วร. (อ่าน 62) 13 ส.ค. 62