ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 88 ถ.สุรศักดิ์1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
????ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1-6 ,ม.2-3, ม 5-6 ประจำปีการศึกษา2566 30 มี.ค. 66
เรียกรายชื่อนักเรียนตามประกาศรายชื่อสำรอง 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสำรอง) 30 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป1-6 ชั้น ม.2-3 ชั้น ม.5-6 09 มี.ค. 66
ประกาศของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 03 มี.ค. 66
โครงการค่าคณิตศาสตร์ 27 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 27 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 27 ก.พ. 66
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 06 ก.พ. 66
โครงการปลุกจิตสำนึกเยาวชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2565 02 ก.พ. 66
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
อยากเสนอรูปแบบวันพบผู้ปกครอง (1113/0) 25 มิ.ย. 59
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (927/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1097/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (1141/0) 25 เม.ย. 58
สอบถาม การเปิดรับสมัคร นักเรียนครับ (1175/3) 07 ม.ค. 58
รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านโดยใช้แบบฝึกทักษะวง ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1556/0) 15 ก.ย. 57
รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1695/0) 13 ก.ย. 57
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนเพลงประกอบการสนทนาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2321/0) 04 ก.ย. 57
https://www.facebook.com/watrat88
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน