ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 88 ถ.สุรศักดิ์1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ 14 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ รายงานตัวนักเรียนเก่า ประจำปีการศึกษา 2563 27 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง การปิดสถานศึกษา การรับผลการเรียน การมอบตัวนักเรียนใหม่แ 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.๑-๖ ม.๒-๖ ประจำปี ๒๕๖๓ 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.๑ 14 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.๔ 14 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ท.วร. 13 ส.ค. 62
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
อยากเสนอรูปแบบวันพบผู้ปกครอง (807/0) 25 มิ.ย. 59
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (647/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (753/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (856/0) 25 เม.ย. 58
สอบถาม การเปิดรับสมัคร นักเรียนครับ (815/3) 07 ม.ค. 58
รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านโดยใช้แบบฝึกทักษะวง ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1233/0) 15 ก.ย. 57
รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1329/0) 13 ก.ย. 57
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนเพลงประกอบการสนทนาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (1969/0) 04 ก.ย. 57
https://www.facebook.com/watrat88
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน