ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 88 ถ.สุรศักดิ์1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง การเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ 28 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม เรื่องกำหนดวันเปิดเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา 21 ต.ค. 64
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ประกาศงดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) ทุกระดับชั้น ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 20 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม เรื่อง ขอเปลี่ยนรูปแบบการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดการรับเงินตามเอกสารที่แนบมานี้ 05 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่องขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 03 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ 14 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ รายงานตัวนักเรียนเก่า ประจำปีการศึกษา 2563 27 พ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.๑-๖ ม.๒-๖ ประจำปี ๒๕๖๓ 20 มี.ค. 63
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
อยากเสนอรูปแบบวันพบผู้ปกครอง (866/0) 25 มิ.ย. 59
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (711/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (833/0) 25 เม.ย. 58
สอบถามการเข้าเรียนต่างจังหวัด (901/0) 25 เม.ย. 58
สอบถาม การเปิดรับสมัคร นักเรียนครับ (875/3) 07 ม.ค. 58
รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านโดยใช้แบบฝึกทักษะวง ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (1290/0) 15 ก.ย. 57
รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1396/0) 13 ก.ย. 57
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนเพลงประกอบการสนทนาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2089/0) 04 ก.ย. 57
https://www.facebook.com/watrat88
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน